Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Fix Lag Free Fire OB19 - 1.44.0 Giảm Hiệu Ứng, Xóa Full Banner, Giảm Lag Team 2 Team 4 Siêu Mượt | HQT LAG FREE FIRE

HQT LAG FREE FIRE
Fix Lag Free Fire OB19 - 1.44.0 Giảm Hiệu Ứng, Xóa Full Banner, Giảm Lag Team 2 Team 4 Siêu Mượt

🔰 FIX LAG FREE FIRE OB19 V4 TỐI ƯU TÙY MỨC ĐỘ CỦA BẢN TRUNG - YẾU - SIÊU YẾU. NÊN ĐỌC KĨ CHỨC NĂNG TRƯỚC KHI TẢI

->> TỔNG HỢP 3 BẢN FIXLAG: B.Ấ.M V.À.O Ả..N..H T.R.Ê.N H.O.Ặ.C D.Ư.Ớ..I R.Ồ.I B.Ấ.M V.À.O Đ.Â.Y Đ.Ể T.Ả.I

Chức năng:

- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB19 1.43.4 VÀ 1.44.0 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 19/1/2020.

+ XÓA VÀ GIẢM HIỆU ỨNG MAP SÁT ĐAO

+ TỐI ƯU GIẢM DUNG LƯỢNG CỰC NHỎ CHO MÁY YẾU CHƠI CỰC MƯỢT.

+ TỐI ƯU ĐẤU TEAM 2 VÀ TEAM 4 CỰC MƯỢT

+ FILE ANTENNA RIÊNG HỖ TRỢ LEO RANK THẦN TỐC, ANTI BAND
Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: