Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2020

FIX LAG LIÊN QUÂN FILE OBB 90MB SIÊU NHẸ SIÊU MƯỢT TỐI ƯU FULL TƯỚNG VÀ HIỆU ỨNG SKILL HỖ TRỢ GIẢM LAG ỔN ĐỊNH FPS | HQT CHANNEL

HQT CHANNEL
- FILE OBB LITE V7 ( Tối Ưu Sảnh Chờ, Tối Ưu SSM, Xoá Full Hiệu Ứng, Tối Ưu Shop, Xoá Full Banner, Map Full Mid, Tối Ưu Full Tướng  )
✓• Hướng Dẫn Cài File OBB:
-------

✓• Bản Trung 122MB ( Có Âm Thanh, Có Ảnh Tướng, Có Avt )


- Link: LOPTEUP
- Link: MEDIAFILE

Bố Nào Không Biết Tải Thì Xem Hướng Dẫn Tải File Ở Phía Trên Nhé
---------

✓• Bản Yếu 91MB ( Xoá Âm Thanh, Xoá AVT, Xoad Ảnh Tướng )

- Link: LOPTEUP

- Link: MEDIAFILE
----------

✓• Bản Siêu Yếu 1xxMB ( Chỉ Chơi Được Setting Thấp + Mượt )

- Link: KHÔNG CÓ

Bố Nào Không Biết Tải Thì Xem Hướng Dẫn Tải File Ở Phía Trên Nhé
Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: