Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2021

FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 16 FILE KÉP V2 SIÊU MƯỢT, XÓA HIỆU ỨNG, MAP TRONG SUỐT 1MB ỔN ĐỊNH FPS - HQT CHANNEL

HQT CHANNEL - FIXLAG KÉP V2

🔰 FIX LAG LIÊN QUÂN V2 KÉP  - TỐI ƯU LÍNH QUÁI TRỤ - TỐI ƯU HIỆU ỨNG TÙY MỨC ĐỘ CỦA BẢN CÓ SKIN - TRUNG - SIÊU YẾU. NÊN ĐỌC KĨ CHỨC NĂNG TRƯỚC KHI TẢI.


- Bản Kép V2 Có Skin ( Có Skin , Chơi Cờ LQ, 1V1, 5V5 )


Link: GG DRIVE
Link: MEDIAFIRE
-------

- Bản V2 Kép Trung ( Không Dùng Skin, Chơi Cờ LQ, 1V1, 5V5 )


Link: GG DRIVE
Link: MEDIAFIRE
-------

- Bản V2 Kép Siêu Yếu ( Không Dùng Skin, Chơi 1V1, 5V5 )


Link: GG DRIVE
Link: MEDIAFIRE
------

!! Lấy File Vui Lòng Dùng Link Tải Gốc Của Kênh Mình - Mọi Hành Vi Làm Trái Vui Lòng Xóa Clip 

Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: