Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2021

FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 16 V4 MỚI NHẤT GIẢM LAG SIÊU MƯỢT BỔ SUNG FILE TƯỚNG TÍM ỔN ĐỊNH FPS COMBAT | HQT CHANNEL

FIX LAG KÉP V4 - HQT CHANNEL

🔰 FIX LAG LIÊN QUÂN V4 KÉP  - TỐI ƯU LÍNH QUÁI TRỤ - TỐI ƯU HIỆU ỨNG TÙY MỨC ĐỘ CỦA BẢN CÓ SKIN - TRUNG - SIÊU YẾU. NÊN ĐỌC KĨ CHỨC NĂNG TRƯỚC KHI TẢI.


- Bản Kép V4 Có Skin ( Có Skin , Chơi Cờ LQ, 1V1, 5V5 )


Link: GG DRIVE
Link: MEDIAFIRE
-------

- Bản V4 Kép Trung ( NÊN Dùng Thêm File Skin, Chơi Cờ LQ, 1V1, 5V5 )


Link: GG DRIVE
Link: MEDIAFIRE
-------

- Bản V4 Kép Siêu Yếu ( NÊN Dùng Thêm File Skin, Chơi 1V1, 5V5 )


Link: GG DRIVE
Link: MEDIAFIRE
------

!! Lấy File Vui Lòng Dùng Link Tải Gốc Của Kênh Mình - Mọi Hành Vi Làm Trái Vui Lòng Xóa Clip 

Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: