Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2021

Fix Lag Liên Quân Mùa 19 File Obb Cực Mượt Cực Nhẹ Cho Máy Yếu Giảm Lag • HQT Channel

Fix Lag Liên Quân Mùa 19 Siêu Mượt

🔰 FIX LAG LIÊN QUÂN OBB V1  - TỐI ƯU LÍNH QUÁI TRỤ - TỐI ƯU HIỆU ỨNG TÙY MỨC ĐỘ CỦA 2 BẢN TRUNG - SIÊU YẾU. NÊN ĐỌC KĨ CHỨC NĂNG TRƯỚC KHI TẢI.


- Bản OBB V1 Trung ( Để Avatar, Xoá Background )Link: MEDIAFIRE
Link: GG DRIVE
-------

- Bản OBB V1 Siêu Yếu ( Xoá Avatar, Xoá Background )Link: MEDIAFIRE
Link: GG DRIVE
------

!! Lấy File Vui Lòng Dùng Link Tải Gốc Của Kênh Mình - Mọi Hành Vi Làm Trái Vui Lòng Xóa Clip

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: