Thứ Hai, 19 tháng 7, 2021

Fix Lag Liên Quân Mùa 19 Mới Nhất File Obb V2 Cực Mượt Cực Nhẹ Cho Máy Yếu Ổn Định FPS Cao Vào Trận Nhanh • HQT Channel

Fix Lag Liên Quân Mùa 19 OBB V2

🔰 FIX LAG LIÊN QUÂN OBB V2  - TỐI ƯU LÍNH QUÁI TRỤ - TỐI ƯU HIỆU ỨNG TÙY MỨC ĐỘ CỦA 2 BẢN TRUNG - SIÊU YẾU. NÊN ĐỌC KĨ CHỨC NĂNG TRƯỚC KHI TẢI.


- Bản OBB V2 Trung ( Để Avatar, Xoá Background )Link: MEDIAFIRE
Link: GG DRIVE
-------

- Bản OBB V2 Siêu Yếu ( Xoá Avatar, Xoá Background )Link: MEDIAFIRE
Link: GG DRIVE
------

!! Lấy File Vui Lòng Dùng Link Tải Gốc Của Kênh Mình - Mọi Hành Vi Làm Trái Vui Lòng Xóa Clip

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: