Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

File fix lag data + obb V5 liên quân mùa 20 mới nhất siêu mượt siêu nhẹ cho máy yếu ổn định FPS Cao - HQT Channel

Fix lag obb v5 liên quân mùa 20 mới nhất

🔰 FIX LAG LIÊN QUÂN OBB V5 MÙA 20 MỚI NHẤT - TỐI ƯU LÍNH QUÁI TRỤ - TỐI ƯU HIỆU ỨNG TÙY MỨC ĐỘ CỦA 2 BẢN TRUNG - SIÊU YẾU. NÊN ĐỌC KĨ CHỨC NĂNG TRƯỚC KHI TẢI.


- Bản OBB V5 Trung ( Để Avatar, Xoá Background )Link: MEDIAFIRE
Link: GG DRIVE
-------

- Bản OBB V5 Siêu Yếu ( Xoá Avatar, Xoá Background )Link: MEDIAFIRE
Link: GG DRIVE
------

- Bản OBB V5 Có Mid ( Xoá Avatar, Xoá Background )Link:
Link:
-------
!! Lấy File Vui Lòng Dùng Link Tải Gốc Của Kênh Mình - Mọi Hành Vi Làm Trái Vui Lòng Xóa Clip

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶTPrevious Post
Next Post

post written by:

0 comments: