Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2022

Tổng hợp toàn bộ gói tài nguyên liên quân mùa 21 - file extra gói mở rộng liên quân mùa 21 mới nhất | HQT Channel

File extra gói mở rộng liên quân mùa 21 mới nhất

TỔNG HỢP GÓI MỞ RỘNG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 21 MỚI NHẤT !!!

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT1: ĐIỆU NHẢY + EMOTE + KHOE TT SS21 - 3  ✓
MEDIAFIRE
GG DRIVE


------ 
2: FILE AVATAR SS21 - 2 ✓
MEDIAFIRE
GG DRIVE


------ 
3: FILE CLAN + ATHANOR SS21 ✓
MEDIAFIRE
GG DRIVE


-------
4: GÓI ÂM THANH SS21 - 3 ✓
MEDIAFIRE
GG DRIVE-------
5: GÓI TRANG PHỤC ( KHÔNG HỖ TRỢ MOD SKIN ) SS21 - 3 ✓
MEDIAFIRE
GG DRIVE


-------
6: GÓI TRANG PHỤC ( CÓ HỖ TRỢ MOD SKIN ) SS21 - 3 ✓
MEDIAFIRE
GG DRIVE


 -------
7: BẬT TỰ ĐỘNG TẢI SS21 - 3 ✓

MEDIAFIRE
GG DRIVE


------
8: FULL CHẾ ĐỘ ĐẤU GIẢI TRÍ SS21 ✓
MEDIAFIRE
GG DRIVE


------
9: CHẾ ĐỘ ĐẤU ĐỈNH CAO  SS21 ✓
MEDIAFIRE
GG DRIVE


------
10: FILE HIỆN DAME SS21 ✓
GG DRIVE


------
11: FILE XÓA DAME SS21 ✓


------
12: FILE ICONSKILL SS21 ✓


------
13: CHIẾN KHU + NHẬN QUÀ ĐẤU HẠNG SS21 
------
14: EXTRA FIX LỖI Ô VUÔNG SS21 

VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT


Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: