Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

RAWDATA + ACTIVE.SAV PUBG MOBILE 0.18.0 FIX LAG 60FPS + AUTO HEADSHOT, LESS RECOIL, MAGIC BULLET, NO GRASS

Lhêm chú thích

COMBINED MODES DATA PUBG V4 0.18.0
( TỔNG HỢP CÁC BẢN MOD DATA PUBG )

- DOWNLOAD MOD DATA 360P - 30FPS + AUTO HEADSHOT:


- DOWNLOAD MOD DATA 480P - 40FPS + AUTO HEADSHOT: 


- DOWNLOAD MOD DATA 720P - 60FPS + AUTO HEADSHOT: 
CLICK HERE- DOWNLOAD MOD DATA 1080P - 60FPS + AUTO HEADSHOT:
CLICK HERE
INSTRUCTIONS FOR DOWNLOADING FILES
( HƯỚNG DẪN TẢI TỆP TIN )

Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: