Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2021

FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 16 GIẢM LAG SIÊU MƯỢT MAP GỐC GIẢM HỌA TIẾT, TỐI ƯU XÓA MỌI HIỆU ỨNG GÂY LAG - HQT CHANNEL

FIX LAG KÉP V1

🔰 FIX LAG LIÊN QUÂN V1 KÉP  - TỐI ƯU LÍNH QUÁI TRỤ - TỐI ƯU HIỆU ỨNG TÙY MỨC ĐỘ CỦA BẢN TRUNG - YẾU - SIÊU YẾU. NÊN ĐỌC KĨ CHỨC NĂNG TRƯỚC KHI TẢI.


- Bản Kép V1 Có Skin ( Có Skin , Chơi Cờ LQ, 1V1, 5V5 )


Link: GG DRIVE
Link: MEDIAFIRE
-------

- Bản V1 Kép Trung ( Chơi Cờ LQ, 1V1, 5V5 )


Link: GG DRIVE
Link: MEDIAFIRE
-------

- Bản V1 Kép Siêu Yếu ( 1V1, 5V5 )


Link: GG DRIVE
Link: MEDIAFIRE
------

!! Lấy File Vui Lòng Dùng Link Tải Gốc Của Kênh Mình - Mọi Hành Vi Làm Trái Vui Lòng Xóa Clip 

Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: