Thứ Ba, 19 tháng 1, 2021

Fix Lag Liên Quân Mùa 17 Giảm Lag Bằng File OBB Siêu Nhẹ, Siêu Mượt, Map Xi Măng Ổn Định FPS | HQT Channel

FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 17

🔰 FIX LAG LIÊN QUÂN V1 ĐƠN  - TỐI ƯU LÍNH QUÁI TRỤ - TỐI ƯU HIỆU ỨNG TÙY MỨC ĐỘ CỦA 2 BẢN TRUNG - SIÊU YẾU. NÊN ĐỌC KĨ CHỨC NĂNG TRƯỚC KHI TẢI.


- Bản V1 Có Skin ( Có Skin , Chơi Cờ LQ, 1V1, 5V5 )Link: CHƯA UPDATE
-------

- Bản V1 Trung ( NÊN Dùng Thêm File Skin, Chơi Cờ LQ, 1V1, 5V5 )Link: MEDIAFIRE
Link: GG DRIVE
-------

- Bản V1 Siêu Yếu ( NÊN Dùng Thêm File Skin, Chơi 1V1, 5V5 )Link: MEDIAFIRE
Link: GG DRIVE
------

!! Lấy File Vui Lòng Dùng Link Tải Gốc Của Kênh Mình - Mọi Hành Vi Làm Trái Vui Lòng Xóa Clip

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: