Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

Fix Lag Liên Quân Mùa 17 Mới Nhất • Bổ Sung Thêm Hiệu Ứng Trang Bị, Tối Ưu FPS Cao Cho Máy Yếu | HQT Channel

FIX LAG KÉP LIÊN QUÂN MÙA 17

🔰 FIX LAG LIÊN QUÂN V7 KÉP  - TỐI ƯU LÍNH QUÁI TRỤ - TỐI ƯU HIỆU ỨNG TÙY MỨC ĐỘ CỦA BẢN CÓ SKIN - TRUNG - SIÊU YẾU. NÊN ĐỌC KĨ CHỨC NĂNG TRƯỚC KHI TẢI.


- Bản Kép V7 Có Skin ( Có Skin , Chơi Cờ LQ, 1V1, 5V5, Để Dame )


Link: GG DRIVE
Link: MEDIAFIRE
-------

- Bản V7 Kép Trung ( NÊN Dùng Thêm File Skin, Chơi Cờ LQ, 1V1, 5V5, Để Dame )


Link: GG DRIVE
Link: MEDIAFIRE
-------

- Bản V7 Kép Siêu Yếu ( NÊN Dùng Thêm File Skin, Chơi 1V1, 5V5, Xóa Dame )


Link: GG DRIVE
Link: MEDIAFIRE
------

!! Lấy File Vui Lòng Dùng Link Tải Gốc Của Kênh Mình - Mọi Hành Vi Làm Trái Vui Lòng Xóa Clip

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT


Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: