Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2021

Fix Lag Liên Quân - Tất Cả Map Fix Lag Liên Quân Mùa 18 Cực Mượt Cực Nhẹ Cho Máy Yếu • HQT Channel

TẤT CẢ MAP FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 18

🔰 TẤT CẢ CÁC MAP FIX LAG TRÊN KÊNH HQT CHANNEL

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD MAP


1: MAP XI MĂNG 143KB


- Link: TẠI ĐÂY
------

2: MAP GỐC GIẢM 40% ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
------

3: MAP XI MĂNG SỮA ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

4: MAP XI MĂNG VIP PRO ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

5: MAP XI MĂNG CAM ĐEN ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

6: MAP MÀN ĐÊM VÔ TẬN ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

7: MAP TRONG SUỐT ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

8: MAP GỐC ZIN ( 2MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

9: MAP XI MĂNG XOÁ TƯỜNG ( 900KB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

10: MAP MÀN ĐÊM VÔ TẬN CAM ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

11: MAP XI MĂNG ĐÊM ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------
CREDIT ALL MAP BY : HQT CHANNEL
YOUTUBE CHANNEL: SUBSCRIBE
Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: