Thứ Hai, 19 tháng 7, 2021

Fix Lag Liên Quân Mùa 19 Giảm Lag Bằng Data V3 Mới Nhất Siêu Mượt - Bổ Sung Sự Kiện Nhận Free Tướng • HQT Channel

Fix Lag Liên Quân Mùa 19 Data V3

🔰 FIX LAG LIÊN QUÂN V3 ĐƠN  - TỐI ƯU LÍNH QUÁI TRỤ - TỐI ƯU HIỆU ỨNG TÙY MỨC ĐỘ CỦA 2 BẢN TRUNG - SIÊU YẾU. NÊN ĐỌC KĨ CHỨC NĂNG TRƯỚC KHI TẢI.


- Bản V3 Trung ( NÊN Dùng Thêm File Skin, 1V1, 5V5, Cờ Liên Quân )Link: MEDIAFIRE
Link: GG DRIVE
-------

- Bản V3 Siêu Yếu ( NÊN Dùng Thêm File Skin, Chơi 1V1, 5V5 )Link: MEDIAFIRE
Link: GG DRIVE
------

!! Lấy File Vui Lòng Dùng Link Tải Gốc Của Kênh Mình - Mọi Hành Vi Làm Trái Vui Lòng Xóa Clip

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: