Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2021

File obb fix lag liên quân V4

🔰 FIX LAG LIÊN QUÂN OBB V4  - TỐI ƯU LÍNH QUÁI TRỤ - TỐI ƯU HIỆU ỨNG TÙY MỨC ĐỘ CỦA 2 BẢN TRUNG - SIÊU YẾU. NÊN ĐỌC KĨ CHỨC NĂNG TRƯỚC KHI TẢI.


- Bản OBB V4 Trung ( Để Avatar, Xoá Background )Link: MEDIAFIRE
Link: GG DRIVE
-------

- Bản OBB V4 Siêu Yếu ( Xoá Avatar, Xoá Background )Link: MEDIAFIRE
Link: GG DRIVE
------

- Bản OBB V4 Có Mid ( Xoá Avatar, Xoá Background )Link: MEDIAFIRE
Link: GG DRIVE
-------
!! Lấy File Vui Lòng Dùng Link Tải Gốc Của Kênh Mình - Mọi Hành Vi Làm Trái Vui Lòng Xóa Clip

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: