Thứ Tư, 15 tháng 9, 2021


Mọi người nhấp vô quảng cáo ủng hộ mình nha 🙏 cảm ơn rất nhiều 

         ——VNG 1.6.0 ____ Full 

==Không giật 70%
Offsets 25C55F4
Bytes C0035FD6

==Không giật 100%
Offsets 024ACF00
Bytes 1F2003D5

==Aimbot 50%
 + Offsets 22EB5F8
+Bytes 00F0271E 0008201E C0035FD6
 == AimLock (70%)
+ Offsets 22EB548
+Bytes 00F0271E 0008201E C0035FD6


== Người màu 1
Offsets 46EAA28
Bytes người trắng 0849B852 - 0810B852
Bytes người đen 08490852
Bytes Màu băng 08940852
Gốc 080140B9

== Người màu 2
Offsets 46EAA98
Byte
HDR Tím 0081C33C
HDR Đỏ 0051C33C
Vàng 0031C06C (Phải thêm người trắng trước)
Đỏ 00F0271E
Hồng 0031C63C
Xanh da trời 0031C23C
Xanh lá xây 0031C13C
Xanh đậm 0031CB3C
Byte gốc 0001C03D

== Tâm nhỏ
Offsets: 25C5BEC
Byte: E003271E

== Tăng dame
Offsets: 2D053FC
Byte: E30303AA

== Xoá cỏ : 
Offsets: 4006EA0
Byte: C0035FD6
 


Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: