Thứ Ba, 16 tháng 11, 2021

Offset pubg VNG + KR | iPad view giảm sáng


Mọi người nhấp vô quảng cáo ủng hộ mình nha 🙏 cảm ơn rất nhiều 

 Link iPad view+ giảm sáng:
DOWNLOAD

- Offset VNG 1.7.0 - 

Không giật 70%
Offsets: 274171C
Bytes: C0035FD6
Byte gốc: F44FBEA9

 update lại kg100 nhé
Không giật 100%
Offsets: 262243C
Bytes: 1F2003D5
Byte: gốc 73434094
Cre @Tony 
https://zalo.me/g/noqnpp205

Đạn nhanh
Offset: 2E90470
Byte: 0990241E
Byte gốc: 09102E1E

Aimbot 50%
Offsets: 
Bytes: 00F0271E 0008201E C0035FD6
Byte gốc: F657BDA9 F44F01A9 FD7B02A9

AimLock (70%)
Offsets: 
Bytes: 00F0271E 0008201E C0035FD6
Byte gốc: E923BC6D F65701A9 F44F02A9

Người màu 1
Offsets: 48F91D4
Bytes: người trắng 0849B852 hoặc 0810B852
Bytes: người đen 08490852
Bytes: Màu băng 08940852
Byte gốc: 080140B9

Người màu 2
Offsets: 48F9244
Byte
HDR Tím: 0081C33C
HDR Đỏ: 0051C33C
Vàng: 0031C06C (Phải thêm người trắng trước)
Đỏ: 00F0271E
Hồng: 0031C63C
Xanh da trời: 0031C23C
Xanh lá xây: 0031C13C
Xanh đậm: 0031CB3C
Byte gốc: 0001C03D

Tâm nhỏ
Offsets: 2741D14
Byte: E003271E
Byte gốc: 0008211E

Không rung
Offsets: 47DB384
Byte: C0035FD6
Byte gốc: ED33BB6D

Xoá cỏ
Offsets: 41D5420
Byte: C0035FD6
Byte gốc: EF3BB66D

Xoá sương
Offsets: 3D34730
Byte: C0035FD6
Byte gốc: ED33B76D

Update tăng dame
Offsets: 2E91544
Byte: E30303AA
Byte gốc: E8030039

Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: