Thứ Năm, 22 tháng 7, 2021

Fix Lag Liên Quân Mùa 19 Mới Nhất Sau Cập Nhật Giảm Lag Cực Kì Hiệu Quả Cho Máy Yếu Ổn Định FPS • HQT Channel

Fix Lag Liên Quân Mùa 19 Mới Nhất Sau Cập Nhật

🔰 FIX LAG LIÊN QUÂN V4 ĐƠN  - TỐI ƯU LÍNH QUÁI TRỤ - TỐI ƯU HIỆU ỨNG TÙY MỨC ĐỘ CỦA 2 BẢN TRUNG - SIÊU YẾU. NÊN ĐỌC KĨ CHỨC NĂNG TRƯỚC KHI TẢI.


- Bản V4 Trung ( NÊN Dùng Thêm File Skin, 1V1, 5V5, Cờ Liên Quân )Link: MEDIAFIRE
Link: GG DRIVE
-------

- Bản V4 Siêu Yếu ( NÊN Dùng Thêm File Skin, Chơi 1V1, 5V5 )Link: MEDIAFIRE
Link: GG DRIVE
------

!! Lấy File Vui Lòng Dùng Link Tải Gốc Của Kênh Mình - Mọi Hành Vi Làm Trái Vui Lòng Xóa Clip

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: