Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

File Obb Lite V3 Tối Ưu Liên Quân Siêu Mượt | HQT CHANNEL

- FILE OBB LITE V3 ( Tối Ưu Sảnh Chờ, Xoá Full Hiệu Ứng, Tối Ưu Shop, Xoá Full Banner, Map Full Mid )
✓• Hướng Dẫn Cài File OBB:
-------

✓• Bản Trung 310MB ( Có Âm Thanh, Có Ảnh Tướng, Có Avt )


-Link: Ấn Vài Để Tải

Bố Nào Không Biết Tải Thì Xem Hướng Dẫn Tải File Ở Phía Trên Nhé
---------

✓• Bản Yếu 280MB ( Xoá Âm Thanh, Xoá AVT, Xoad Ảnh Tướng )

-Link: 
Ấn Vào Để Tải

Bố Nào Không Biết Tải Thì Xem Hướng Dẫn Tải File Ở Phía Trên Nhé
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: